• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Produkcja zapakowań przynależy do czynności o wiele bardziej trudnych. Na rynku wyróżnia się różne typy zapakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy użytkuje się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest w następnej kolejności dostarczana do firm zajmujących się produkcją opakowań tekturowych. Przy produkcji zapakowań ze szkła przydatny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero potem jest możliwe produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się naturalnie w hucie. Odważa się tam porządnie dobrane surowce. Gdy już otrzyma się skończony zestaw transportuje się go do należytych zbiorników. Później następuje topienie szkła w wybitnie wysokiej temperaturze, inaczej stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną wolno przystąpić do formowania. Nadaje się masie stosowny kształt i schładza się. Przydaje się również plastik oraz tworzywa sztuczne – Wytłaczanie tworzyw. W ten sposób zdobyć można butelkę czy słoik, jaki nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.